• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : نظارت بر كیل گیری باغ شاخص انار استان مركزی
کد خبر : ۹۸۴۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۸:۴۴:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در تاریخ 28 آبان ماه سال جاری با حضورمهندس ضیایی رئیس گروه ترویج تولیدات کشاورزی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در معیت همکاران محترم از مدیریت های باغبانی و هماهنگی ترویج کشاورزی استان مرکزی و شهرستان ساوه، کیل گیری از باغ شاخص انار در بخش حومه مرکزی شهرستان ساوه به عمل آمد.

باغ ایشان 35 هکتار و در دوقطعه از ارقام مختلف ( رقم غالب ملس ساوه) بوده و سیستم آبیاری ازنوع قطره ای می باشد.

پس از سرمازدگی سال 1386، وکف بر کردن کل باغ، پاجوش های حاصل از کف بری با سن 10 ساله توانستند عملکردی حدود 85 تن در هکتار را به ارمغان بیاورند.

آقای قوسی، باغدار پیشرو منطقه ومالک باغ با رعایت اصول صحیح هرس و تغذیه گیاهی و مدیریت بهینه کف باغ، توانستند به چنین عملکردی ، علی رغم خسارت سرمازدگی سال 95 نائل آیند.

در این باغ  کرم گلوگاه انار به صورت مکانیکی و با فرچه زدن در تاج میوه مدیریت می گردد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0