• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : برگزاری جلسه مشترك اعضای كمیته "ترویج و تشكلها" با مدیران ترویج استان یزد
کد خبر : ۹۸۳۸۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ 
ساعت : ۹:۵۷:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به دنبال عزیمت آقایان مهندس پیروشعبانی رئیس گروه الگوها و روشهای ترویجی از دفتر ترویج و مهندس ذبیحی رئیس گروه توسعه شبکه های عاملین ترویج  غیردولتی از دفتر ساماندهی مراکز تهران جهت بازدید از نامزد کسب عنوان نمونه ملی در رشته مروج مسئول پهنه، در ابتدا درتاریخ دوم آبان جلسه کارشناسی با حضور مهندس پیروشعبانی و مهندس ذبیحی و نیز روسای ادارات استان برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از عملکرد ترویج استان، مطرح و سپس بحث و تبادل نظر درباره مسائل و فعالیت حوزه های مختلف ترویج از جمله نمونه های ملی بخش کشاورزی و استفاده از آنها درکانونهای یادگیری همچنین ساماندهی، تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی صورت گرفت. پس از پایان جلسه، تیم بازدیدکننده برای بازدید از فعالیتهای کارشناس مسئول پهنه برتر استان - سرکار خانم عظیمی-  به دهستان تیجرد از شهرستان ابرکوه عزیمت کرد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0