• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : معرفی وانتخاب كشاورزان نمونه در محصولات زراعی ونظارت بر اجرای عملیات كیل گیری محصول پیاز
کد خبر : ۹۷۶۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۳۷:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

درراستای معرفی وانتخاب کشاورزان نمونه در محصولات زراعی ونظارت بر اجرای عملیات کیل گیری  محصول پیاز خانم مهندس بیک وردی و آقای مهندس ریحانی از  همکاران این دفتر و عضو کمیته فنی-زراعت در تاریخ 14 مهر ماه سال جاری  از مزرعه شاخص پیاز استان قزوین شهرستان قزوین مرکز جهاد کشاورزی نظام آباد بازدید بعمل آوردند که با حضور کارشناسان ترویج ، اجرا و تحقیقات استان و شهرستان رکورد محصول فوق ثبت گردید. از مزایای مزرعه فوق کاهش میزان آب مصرفی با اجرای عملیات آبیاری تیپ، عملکرد مطلوب و مدیریت مناسب مزرعه میباشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0