• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت های كاندیدا های نمونه ملی در زیر بخش دام ، پرورش شتر
کد خبر : ۹۷۵۹۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
ساعت : ۱۴:۴۶:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت های کاندیدا های نمونه ملی در زیر بخش دام ، پرورش شتر جهت معرفی به عنوان نمونه ملی در سال 1397، مهندس محمد علی عزیزی از همکاران این دفتر و عضو کمیته فنی تخصصی مربوطه،در تاریخ 14 مهر ماه سال جاری از شتردار معرفی شده از سوی استان بوشهر واقع درشهرستان شنبه بازدید به عمل آوردند.دراین بازدید که نمایندگان ترویج و اموردام استان و شهرستان خورنوج  بهمراه مدیران فنی استانی نیز حضور داشتند،ضمن بازدید از قسمتهای مختلف ، ارزیابی میدانی از فعالیت های مرکز جهاد کشاورزی شنبه و طسوج در خصوص پهنه ها و همچنین روز یکشنبه 15 مهر ماه جلسه ای در استان بوشهر با مدیر هماهنگی ترویج جناب آقای دکتر قایدی و دیگر مدیران میدانی جهت ارزیابی و انتقال تجارب و نظرات پیشنهادی نسبت به ارسال گزارش عملکردها و دوره های آموزشی گروه بهره برداران استانی صورت پذیرفت.

این واحد پرورش شتر با ظرفیت 120 نفر در مراتع شوره زار استانی فعالیت میکند که با توضیحات مدیران ترویجی و امور دام استان 320 هکتار مراتع شور که محیطی مناسب و ظرفیتی بسیار خوب جهت گسترش پرورش این گونه دام می باشد نظراتی لحاظ تا نسبت به صنعتی کردن پرورش شتر و حمایت استانی و در نظر گرفتن زمین برای اجرای صنعتی طرح تبادل نظر و مقرر شد با منابع طبیعی جلسات استانی مقرر گردد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0