• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت های كاندیدا های نمونه ملی در زیر بخش دام ، طیورو آبزیان (واحد های پروش بز شیری، واحد پرورش بوقلمون گوشتی ، مرغداری تخمگذار، مرغداری گوشتی و مركز جمع آوری شیر)
کد خبر : ۹۷۵۳۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 
ساعت : ۱۳:۵۳:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت های کاندیدا های نمونه ملی در زیر بخش دام،طیور و آبزیان جهت معرفی به عنوان نمونه ملی درسال1397، آقایان سعیدرجاآبادی و محمد رضا صفابخش از همکاران این دفتر و عضو کمیته فنی – تخصصی مربوطه،از تاریخ  نهم لغایت دوازدهم مهر ماه سال جاری از واحد های پروش بز شیری، واحد پرورش بوقلمون گوشتی ، مرغداری تخمگذار، مرغداری گوشتی و مرکز جمع آوری شیر،  در شهرستان های شاهرود، مهدیشهر، آرادان و گرمسار بازدید به عمل آوردند. در این بازدیدها که  مسئولین ترویج و امور دام استان و شهرستان های مذکورنیزحضور داشتند،ضمن بازدید از قسمت های مختلف این واحدها، ارزیابی میدانی از فعالیت های شاخص این واحد  های تولیدی صورت پذیرفت.  

 در مجموع این واحدها با سرمایه گذاری مناسب و مدیریت صحیح در حوزه های بهداشت و تولید توانسته اند ضمن عرضه محصولات مناسب دامی و طیور به ایجاد اشتغال پایدار هم در سطح استان و هم شهرستان های مربوطه اقدام نمایند.همچنین تشویق به مصرف گوشت بوقلمون و عرضه مداوم آن به بازار مصرف در سطح استان، عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ با کیفیت و نیز کاهش قابل توجه بار میکروبی شیر در سطح گاوداری های تحت نظر مرکز جمع آوری شیر مربوطه و نیز عرضه مستقیم ماست و لبنیات سنتی و پاستوریزه در شهرستان گرمسار از دیگر فعالیت های شاخص واحد های تولیدی مورد بازدید می باشند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0