• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت های كاندیدا های نمونه ملی در زیر بخش دام ، طیورو آبزیان (كارخانه خوراك طیور و مرغداری تخمگذار )
کد خبر : ۹۷۴۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 
ساعت : ۹:۱۱:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت های کاندیدا های نمونه ملی در زیر بخش دام ، طیورو آبزیان جهت معرفی به عنوان نمونه ملی در سال 1397، آقایان سعید رجاآبادی و محمد رضا صفا بخش از همکاران این دفتر و عضو کمیته فنی تخصصی مربوطه،از تاریخ  سوم چهارم مهر ماه سال جاری از واحد های کارخانه خوراک طیور و مرغداری تخمگذار معرفی شده از سوی استان خراسان جنوبی واقع در شهرستان سربیشه  بازدید به عمل آوردند. در این بازدیدها که مدیرجهاد شهرستان، معاون مدیر ترویج استان به همراه نمایندگان ترویج و اموردام استان و شهرستان مربوطه نیز حضور داشتند،ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این واحدها، ارزیابی میدانی از فعالیت های شاخص این واحد  های تولیدی صورت پذیرفت.

این واحد تولید ضمن پرورش و نگهداری مرغان تخمگذار میزان 110 هزار قطعه پولت هم تولید می کند . عدم استفاده از رنگدانه های مصنوعی و شیمیایی برای زردی بیشتر زرده تخم مرغهای تولیدی و عدم مصرف آنتی بیوتیک باعث شده که تخم مرغهای تولیدی این واحد از ارزش زیادی برخوردارباشند. همچنین علیرغم اینکه در هر سالن 8 طبقه تعبیه شده است ولی کنترل عوامل محیطی و تهویه به خوبی انجام می شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0