• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزدخبرداد:
عنوان : اجرای دو طرح ملی "سایت جامع الگویی بررسی اثرات كشت توام ارقام انار در افزایش عملكرد و كیفیت محصول
کد خبر : ۹۴۰۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ 
ساعت : ۱۲:۱۲:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پیرو اجرای دو طرح ملی "سایت جامع الگویی بررسی اثرات کشت توام ارقام انار در افزایش عملکرد و کیفیت محصول " در روستای خلیل آباد تفت و "طرح تحقیقی ترویجی کشت رقم واندرفول انار" در شهر تفت و روستای خلیل آباد  بازدیدی از این دو طرح در تاریخ هفتم تیر ماه سال جاری با حضور محقق معین شهرستان تفت ، کارشناس ترویج استان، کارشناس مسئول طرح‌های تحقیقی ترویجی استان، رئیس اداره ترویج شهرستان تفت و کارشناس پهنه مرتبط با این طرح ها به عمل آمد. در این بازدید روند رشد رقم واندرفول در مقایسه با رقم محلی شهر تفت و میزان آبیاری این رقم  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین محقق معین شهرستان اصول تغذیه، آبیاری، کنترل آفات انار و سایر مسائل آموزش داده شده در کارگاه آموزشی سایت الگویی انار به بهره بردار توصیه شد در اين ماه کود کلسیم محلول پاشی نماید و جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی کائولین روی برگ ها و میوه ها محلول پاشی گرددبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0