• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفترترویج دانش و فناوری کشاورزی خبرداد:
عنوان : برگزاری اولین نشست دبیرخانه كمیته ترویج وتوانمند سازی طرح ارتقای سلامت و كاهش آلاینده های محصولات كشاورزی
کد خبر : ۹۳۶۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ 
ساعت : ۱۴:۵:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

براساس اعلام دبیر طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی معاونت ترویج، اولین نشست هماهنگی فنی و اجرایی دبیرخانه کمیته ترویج وتوانمند سازی طرح ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات کشاورزی معاونت ترویج، در تاریخ 23خرداد ماه سال جاری در محل سالن جلسات دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی با حضوردکتر شهرام مقدس فریمانی نماینده موسسه علمی وکاربردی، خانم دکتر طهماسبی مسنول دبیرخانه ستاد طرح نظام نوین ترویح، مهندس رضا ذبیحی نماینده دفتر سازماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج ، مهندس پیام رضا محمدی نماینده دفتر شبکه دانش و رسانه ترویجی، خانم مهندس مداحی نماینده دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و مهندس محمد شریفی مقدم دبیر طرح ارتقای سلامت معاونت از دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی برگزار شد.

   در این جلسه بعد از ارائه ساختار و معارفه اعضای دبیرخانه تخصصی طرح ارتقای سلامت معاونت ترویج ،موضوعات مهمی از جمله:

1)کلیات طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی

2) نقشه راه، تشکیلات، متدولوژی اجرایی و گامهای عملیاتی دبیرخانه درطرح ارتقای سلامت

3)کلیات طرح تلفیقی معاونت ترویج در طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی

4)گام بندی مراحل اجرایی طرح معاونت

 5)تقسیم وظایف دفاتر  و تبیین مسئولیت های اعضای کمیته براساس نقشه راه طرح ارتقای سلامت ، توسط دبیر کمیته ارایه و مورد بحث و بررسی اعضا فرار گرفت.

تبیین و تقسیم وظایف دفاتر معاونت براساس طرح محوری تلفیقی معاونت ترویج مهمترین مصوبه این جلسه بود که براین اساس مقرر شد همه فعالیت های ترویجی، آموزشی، اطلاع رسانی، توانمند سازی، آگاه سازی و اجرایی دفاتر معاونت ترویج به صورت یکپارچه و توسط دبیرخانه پیگیری و عملیاتی شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0