• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزدخبر داد:
عنوان : روز مزرعه گندم با موضوع بررسی تاثیرسالیسیلیك اسید بر مقاومت به تنش خشكی انتهای فصل رقم گندم سیستان در شهرستان ابركوه برگزار شد.
کد خبر : ۹۳۱۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ 
ساعت : ۱۰:۴۱:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه ، جهادکشاورزی تیجرد و مرکز ملی تحقیقات شوری ، روز مزرعه گندم درتاریخ 3 خرداد ماه سال جاری دردهستان تیجرد ازتوابع شهرستان ابرکوه  برگزار گردید. دراین مراسم که با حضور محققین ، کارشناسان ترویج، زراعت، کارشناس پهنه وکشاورزان پیشرو درمحل اجرای طرح برگزار گردید ، درابتدا آقای محمدرضاعابدی مجری طرح درخصوص ضرورت ، اهداف وچگونگی اجرای طرح صحبت نموده سپس آقای دکتر هادی پیراسته انوشه عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری درخصوص اثرات مفیدکاربرد سالیسلیک اسید بر صفات کیفیوکمی گندم بویژه درشرایط تنش خشکی آخر فصل صحبت نموده و به سئوالات حاضران دراین زمینه پا سخ دادند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0