• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : شروع فاز دوم عملیات اجرایی پروژه " مشاركت كشاورزان در استقرار كشاورزی پایدار و مدیریت مشاركتی آب ویژه كشاورزان خرده مالك با مدل راهبردی IPCM " در استان یزد
کد خبر : ۹۱۱۸۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۱۵:۵۳:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری ، فاز دوم برنامه اجرایی  پروژه" مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار و مدیریت مشارکتی آب با مدل راهبردی IPCM  "با برگزاری دو کارگاه فشرده و مهم ویژه تدوین  طرح فنی مدیریت مشارکتی آب در دو سایت جامع ترویجی ملی واقع درشهرستان های اشکذر و ابرکوه استان یزد ، شروع شد.

  این دو کارگاه به ترتیب در تاریخ بیست و نهم فروردین در سایت ابرکوه و تاریح سی ام فروردین در محل سایت اشکذر با حضور آقای مهندس شریفی مقدم مجری ملی برنامه کشاورزی پایدار از دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی ومسئول فنی و اجرایی طرح، محقق معین، نمایندگان شرکت آبیاری،کارشناسان بخش تخصصی عضو کارگروه فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه و اشکذر ، روسای ادارات ترویج استان وشهرستان ، کارشناسان پهنه و کشاورزان مرجع برگزار گردید .

در این دو کارگاه، براساس نتایج حاصل از بررسی میدانی وضعیت موجود، بررسی وضعیت نظام بهره برداری، کاربری کشاورزی، شبکه آبیاری، منابع آب، مصارف آب، ساختار اجتماعی، ترکیب کشت، اولویت های اقتصادی، چارچوب فنون اجرایی  و.. ، چارچوب فنی - اجرایی مدیریت یکپارچه آب ویژه کشاورزان خرده مالک در دو پایلوت مورد نظر بررسی قرارگرفت و براساس شاخص های فنی– ترویجی– تحقیقاتی و مشارکتی ، چارچوب فنی طرح های عملیاتی برای اعمال مدیریت یکپارچه آب در ساختار کشاورزی خرده مالکی طراحی و مصوب شد تا طی دوهفته طرح فنی سیستم های  مورد نظر توسط تیم فنی تهیه و آماده اجرا شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0